Retarded Journey
Skip

Basics

W.i.........e - v...ie..........l - is.t - d......e....r - R…….a………….u.............................m - in - d...em - d.u - d.i...c..h - b...e..we........gst ?